Doporučená, 2020

Redakce Choice

Co je zakázáno 403 chyba a co dělat, pokud přístup k webu je odepřen

Obvyklá chyba při surfování na internetu je ta prázdná stránka s 403 Zakázaným skriptem.

K této chybě dochází, pokud webový server, ke kterému se pokoušíte připojit, otevřete požadovaný web, neumožňuje uživateli přístup k stránce v prohlížeči .

V praxi existuje zákaz, aby uživatel otevřel stránku, což není řečeno, že úplně zmizela, ale byla odepřena.

Tato chyba 403 nastane, když je webová stránka (nebo jiný prostředek), který se pokoušíte otevřít ve webovém prohlížeči, prostředkem, ke kterému nemáte oprávnění k přístupu. Tato chyba se obvykle vyskytuje, protože vlastník webu omylem nebo úmyslně odebral přístupová oprávnění, možná pro dočasnou údržbu nebo kvůli konfigurační chybě.

Číslo 403 je stavový kód HTTP používaný webovým serverem pro popis tohoto typu chyby.

Většinu času vám není moc, abyste mohli otevřít zakázanou stránku, ale stále stojí za to zjistit, jestli je můžete vyřešit v krátkém čase, nebo pokud stále můžete otevřít web, i když je přístup odepřen,

Je třeba poznamenat, že chyba 403, jakož i 404 a 502 mohou mít jinou stránku, než je standardní stránka uvedená na obrázku.

Webové stránky mohou také popisovat tuto chybu různými názvy, například:

403 Zakázáno

HTTP 403

zakázaný

Chyba HTTP 403 - Zakázáno

Chyba protokolu HTTP 403.14 - Zakázáno

Chyba 403

Zakázáno: Nemáte oprávnění k přístupu na tento server

Chyba 403 - Zakázáno

Chyba 403 - Přístup byl odepřen

Jak již bylo uvedeno výše, je to chyba, která závisí na tom, kdo spravuje web, takže na opravu věcí na vašem počítači není moc co dělat.

Co je důležité vědět je, že je svou povahou často dočasnou chybou, takže se můžete pokusit znovu načíst stránku nebo znovu otevřít tuto stránku po několika hodinách, abyste zjistili, zda je zpětně přístupná.

Je zřejmé, že je důležité zkontrolovat, zda je adresa webu, ke kterému se pokoušíte přistupovat, správná a končí příponou jako .com, it, .net, .html, .php nebo jinou.

Někdy se při pokusu o zadání stránky, která není z bezpečnostních důvodů povolena, objeví chyba 403.

V těchto případech stačí načíst domovskou stránku webu, který by měl fungovat.

V ostatních případech může být nutné znovu zadat web, protože přihlašovací stránka není viditelná bez účtu.

V těchto případech se však zobrazí chyba holého a surového 403, což znamená, že na webu je něco špatně a server je nesprávně nakonfigurován.

Je také možné, že stránka s chybou byla uložena do mezipaměti v prohlížeči.

Chcete-li otestovat tuto možnost, můžete se pokusit vymazat mezipaměť prohlížeče a soubory cookie.

Vymazání mezipaměti neovlivní mnoho procházení, i když některé webové stránky mohou trvat ještě několik sekund, aby bylo možné znovu načíst všechna dříve uložená data.

Smazání souborů cookie znamená, že se museli znovu přihlásit k většině webových účtů.

Mohlo by to také pomoci vypnout rozšíření a nejjednodušší způsob, jak to udělat, je načíst stránku s režimem inkognito.

Dokonce lépe, můžete se pokusit zkontrolovat, zda je lokalita přístupná prostřednictvím VPN v případě, že byla potlačena italským poskytovatelem sítě (i když chyba pro web nebyl nalezen je 404 a to sotva může vyřešit 403).

Obecně však chyba Zablokovaná chyba 403 je vždy způsobena problémem na webových stránkách a nikoliv počítačem nebo připojením k internetu, takže stojí za to vyčkat a pokusit se znovu, nebo zkusit otevřít offline verzi webu z mezipaměti, pokud k dispozici.

Top